"Vytváření objektů vlastníma rukama přináší přetrvávající potěšení do mého života - práce s tvarem, tloušťkou a hloubkou; objevování vztahu mezi hranami a zakřivenými prostory, které definují; čerpání inspirací ze skrytých světů přírody, které zažehávají mou zvědavost a představivost.

Mé práce nezačínají na nepopsaném listu, ale vyvíjejí se z předchozích, následují experimenty s hmotami, odstraňování přebytečných fragmentů v dekoraci, volba povrchu i vhodné glazury.

Tak jak šel čas, zjistila jsem, že jsem nerada limitována jednou technologií. Dnes se pokaždé rozhoduji pro technologii, která nejlépe vyhovuje mému záměru, přičemž opatrně vážím funkční
a estetické výhody. Z nějakého důvodu stále většina mých nápadů volá po výpalu dřevem, nejen z důvodu výběru hmoty, teploty nebo barevné palety, ale také pro hloubku glazur a povrchové efekty, které redukční výpal v peci na dřevo nabízí.

Navrhuji své práce s ohledem na to, že teprve používáním oživí, stanou se součástí něčích denních nebo příležitostných rituálů."