"Vytváření objektů vlastníma rukama přináší přetrvávající potěšení do mého života - práce s tvarem, tloušťkou a hloubkou; objevování vztahu mezi hranami a zakřivenými prostory, které definují; čerpání inspirací ze skrytých světů přírody, které zažehávají mou zvědavost a představivost.

Mé práce nezačínají na nepopsaném listu, ale vyvíjejí se z předchozích, následují experimenty s hmotami, odstraňování přebytečných fragmentů v dekoraci, volba povrchu i vhodné glazury.

Tak jak šel čas, zjistila jsem, že jsem nerada limitována jednou technologií. Dnes se pokaždé rozhoduji pro technologii, která nejlépe vyhovuje mému záměru, přičemž opatrně vážím funkční
a estetické výhody. Z nějakého důvodu stále většina mých nápadů volá po výpalu dřevem, nejen z důvodu výběru hmoty, teploty nebo barevné palety, ale také pro hloubku glazur a povrchové efekty, které redukční výpal v peci na dřevo nabízí.

Navrhuji své práce s ohledem na to, že teprve používáním oživí, stanou se součástí něčích denních nebo příležitostných rituálů."

Ohniště na ohřev vody na čaj

Na výrobě ohnišť spolupracuji s Petrem - on je také autorem většiny konví na vaření, které můžete vidět v prezentaci níže. Každý kus je originál. Obal je vyroben z kameniny (vypáleno dle druhu na 850°C nebo na 1220°C). Vnitřní rošt je vyroben z litiny. Ohniště kama má uvnitř trojnožku. V případě zájmu o ohniště mne kontaktujte na e-mail: mrandova@seznam.cz. 
Informace k ohništím naleznete: