"Vytváření objektů vlastníma rukama přináší přetrvávající potěšení do mého života - práce s tvarem, tloušťkou a hloubkou; objevování vztahu mezi hranami a zakřivenými prostory, které definují; čerpání inspirací ze skrytých světů přírody, které zažehávají mou zvědavost a představivost.

Mé práce nezačínají na nepopsaném listu, ale vyvíjejí se z předchozích, následují experimenty s hmotami, odstraňování přebytečných fragmentů v dekoraci, volba povrchu i vhodné glazury.

Tak jak šel čas, zjistila jsem, že jsem nerada limitována jednou technologií. Dnes se pokaždé rozhoduji pro technologii, která nejlépe vyhovuje mému záměru, přičemž opatrně vážím funkční
a estetické výhody. Z nějakého důvodu stále většina mých nápadů volá po výpalu dřevem, nejen z důvodu výběru hmoty, teploty nebo barevné palety, ale také pro hloubku glazur a povrchové efekty, které redukční výpal v peci na dřevo nabízí.

Navrhuji své práce s ohledem na to, že teprve používáním oživí, stanou se součástí něčích denních nebo příležitostných rituálů."

Páleno dřevem ...

 

Výpalem v peci na dřevo nepokračujeme pouze v tradici našich předků, ale také se pokoušíme o vytvoření prací jež nesou něco více než jen technologickou vyjímečnost: prací jež hovoří jazykem našich duší, keramiku jež reflektuje náš přístup k životu. Každý kusu je započat na hrnčířském kruhu, poté upraven a domodelován. Glazury, které si sami mícháme jsou vybírány a testovány s ohledem na tento druh výpalu. Výsledkem alchymie glazur, ohně a hlíny jsou pak jedinečné kusy. Je to cesta hledání a objevování, cesta souznění s přírodou, je to výzva symetričnosti a tovární produkci bez života. Výpal dřevem na 1300°C je završením jedné životní etapy keramického výrobku a současně také oslavou k jeho další cestě...

... každá část procesu výroby keramiky v sobě skrývá dobrodružství, nejvíce nadšení mi však přináší výroba glazur z přírodních materiálů - tolik možností… Věřím, že každý vyrobený kus potřebuje požehnání náhody. Tomuto přizpůsobuji výběr materiálu a druhu výpalu. V peci na dřevo každý výrobek potvrzuje svou šanci na existenci a současně se mu výpalem dostává charakteru, síly a energie...